LIBERALUL SECURIST DE LA ORAVIȚA

By Ana Barbulescu

Un anume Doru Novăcescu , candidat PNL la funcția de primar al Oraviței le explică cetățenilor ce proiecte europene poate el aduce în zonă. Sigur, că sub semnul campaniei electorale , candidații promit că-l aduc și pe Isus pe plaiurile noastre, doar doar mai prostesc câteva babe să-i voteze.

Dar cum prin localități contează omul mai mult decât partidul, haideți să vedem cine este acest domn, Novăcescu.

Din adeverința cu numărul 4082 din 2013, eliberată de Consiliul National de Studiere al arhivelor Securității, aflăm că ”preacuratul” a fost omul securității sub numele conspirativ de ”MARIAN”. Acesta a semnat un angajament cu Securitatea, potrivit aceluiași document, la data de 29. august 1988, adică cu un an și ceva înainte de revoluție. Din dosarul său de rețea ,  înregistrat la securitate cu numărul 173420, reiese că la acea vreme, Novăcescu era inginer -ciripitor la Exploatarea Minieră din Banat.

Iată ce scriau securiștii despre ”liberalul” de rit nou ( și vechi) : ”

Directia de Specialitate a identificat atát ìn dosarul personal, cât şi in alte dosare, următoarele informații transmise Securitătii de către domnul NOVĂCESCU Doru’ „Sursa vă informeazà că are următoarele relații şi cunoştințe din cadrul E.M.B. Oravița: L. Ş. — inginer principal <Investiții>;

  1. N. mecanic revizîe mina <OBIS>; S. 1. — electriciaŁì CİUdanovița; S. M. — economistă sediu; D. Z. şef produ*!ie; V, G. — şef <PIãh>; P. F. — economistă <PIan>; P. S. – economisfà <Financiar>; M. V. — fig topograf , S. A — minier <NATRA>; S. L. — maşinist

<NATRA>; C. D. — maistru minier D.S.; P. D. — maistru principal D.S., G. 1. — minier D.S.”;

„Sursa vă informează c« prívire la vrmàtoarele aspecte La ultima tfecere din R.S.F.I. in Romãnia a frontierei am asistat la cãteva discuții privind situațiã din zona Kosovo dintre diferiți cetățeni străiní şi romãní. Din spuseíe cetățenítor iugosíavi a rezultat «un amestec al S.U A. pentru crearea unor baze militare, toate sub motivul unui ajutor material şi o coordonare capitalistá a zonei respective (stil Hong Kong), decí crearea unui stat independent capitalist şi nu o lipire la Albania, Toate aceste probleme erau in dezacord cu gândirea cetățeniîor lugoaløvl respoctivl.”; „Gurea vă înformează în Iøgãtură cu unele aapeołe din eadrvł xcołorulul Ciudanovița, care duc la o stare de spirit necoreapunzátoare In rândul personaluluł muncitor:din dispozitia conducerii E.M. 8anat, o zi pe sàptămână ttebuie să se execute program prelungit cu două ore de la 14,00-16,00 cu scopul de a se face curáțenie in tot sectorul.

Aceste ore dupá program ii nemulțumesc pe doi muncilorï, dar mai ales pe navetisti și pe cei de la Oravita, care ajung acasă in juruł orei 18,00 datoriłă faptului să nu se respectá planificarea in ceea ce priveşte extracția de vagonete pe puț, șeful de sector ing. Tudorache Anton, mai are obiceiul să tină oamerii câte 1-2 ore in plus peste program, folosind oamenii din acord (de la brigăzî) ca şi cuplătorii la put, cum a lost cazul din data de 26 05 1989. La începutul /unii iulîe, neținând cont de vechea reparliție de pe luna iunie a schimburilor, ing. Tudorache a planificat 2 săptămàni consecutiv aceeaşi oameni la sChimbul 2. Muncitorii venind normal la schimbul 1 oe da(a de OJ-04.ß7. ł989 av lost trimişi acasà și puşi absenți in număr de aproximatiy 30. Aceştia s-au aràtat nemulțumiți de aceastà dispoziție şi jigniț i de cuvintele adresate de şefui de sector, spunând că el este <duhovnic> in sector, muncitorii amenintànd cà se vor adresa ìn grup conducerií.”, „Sursa vă informează in legătură cu numitul C. I. D, acesta lucrează la sectorul minier Lişava in calitate de inginer topograf, unde se achită de sarcinile de serviciu, fiind apreciat ca cel mai bun lopograf din cadrul sectorului. /…/ İn societate are de asemenea o C0mporlare buná, fiind príeten cu majoritatea inginerítor de ía această intreprindere. Situaÿa for materială este bună, pe considerentul că au cãştigat 2 mașini Dacia 1300 la C.E.C. din care una a vándut-o şi şi-a mobilat apartamentul. Sunt ajutați de pärinții soției de la Hațeg care şi întrețin băiatul. Relatiile saíe cu cetățeníí străíní se íimitează ca orice reíațíe a unuí posesor de mic trafic fărà a afecla activilatea lui profesionalà sau demnitatea. Nu cazează la domiciliu cetăteni străini, are o pozitie sănătoasă fațã de politica partidului și statului nostru ”

Cu alte cuvinte ciripitorul devenit liberal, după ce a fost, așa cum spun rapoartele securității un cadru de nădejde al partidului ( adică un PCR-ist sadea) și statului comunist, astăzi le dă orăvițenilor pe care îi turna, lecții de moralitate și de viziune europeană.

Despre faptele sale de-a lungul timpului vom mai vorbi, însă ciripoiul , în ciuda faptului că turna tot ce prindea, a obținut un calificativ cum că nu a făcut poliție politică. Decizie ciudată a celor de la CNSAS, dar din economia textului lor reiese clar caracterul acestui individ cu pretenți de liberal. Adică după ce ani de zile a fost un pecerist de nădejde, s-a metamorfozat în mare liberal, ca dealtfel mulți inși fără pic de morală din țara asta. Oare chiar ar fi omul potrivit să conducă destinele unui oraș și așa năpăstuit de comuniștii vechi și noi? Oare orăvițenii nu au găsit un om curat să-și pună în frunte?

One thought on “LIBERALUL SECURIST DE LA ORAVIȚA

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *